Wanneer heeft u ons nodig?

Als u plotseling, ongewenst (of allebei) het middelpunt van alle aandacht in de (social) media bent geworden of dreigt te gaan worden.
• Omdat u de schijn tegen hebt.
• Omdat u een ingewikkelde boodschap over te brengen hebt.
• Omdat u een moeilijke boodschap over te brengen hebt die op weerstand zal stuiten of waarbij u ter verantwoording zult worden geroepen.

Verder kan Kluit noch Riet u bijstaan
• Als u een betere relatie wilt opbouwen met pers, publiek, directie of organisatie.
• Als u wilt bouwen aan een helder en scherp persoonlijk profiel.
• Als u uw positie wilt verstevigen.
• Als er patronen doorbroken moeten worden.
• Als er werk blijft liggen.